Stad

Er was natuur
De mens kwam
en verdreef de natuur
Er kwam stedenbouw
Maar…
De mens verdween
De steden stortten in
en de natuur nam weer bezit
van land en ruimte.